Missió i polítiques de Fotoraporto

Manifest

Manifest

MISSIÓ

Al nostre voltant, constantment, observem situacions injustes que són més comunes del que ens agradaria. Però afortunadament, hi ha persones, associacions, ONG i empreses que treballen per al canvi i per a un món millor.

I creiem que aquest esforç hauria de tenir una major visibilitat i ha de ser recompensat.

Per això hem creat Fotoraporto, la primera plataforma de Fotoprotesta i Fotoproposta, alternativa i innovadora, que difon causes d’impacte social i mediambiental.

A Fotoraporto qualsevol persona pot pujar i/o  donar suport a fotografies, crear i difondre causes d’impacte social i, fins i tot, patrocinar-les utilitzant l’aplicació per a mòbils. I els usuaris poden fer donacions directament a les organitzacions d’impacte social utilitzant la web.

Volem ser una plataforma en plataforma online pel CANVI REAL i volem ser referència com a observatori digital.

Per què estem compromesos socialment i creiem que el món pot ser un lloc millor.

COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT I L’ENTORN

Fotoraporto es compromet a treballar per a la millora social i mediambiental i es compromet amb el següent:

Els socis de Fotoraporto es comprometen a mirar sempre el benestar de les persones i el medi ambient.
Fotoraporto sempre donarà el 10% dels seus beneficis a finalitats socials i organitzacions compromeses pel canvi real.
Els socis de Fotoraporto es comprometen a dedicar part del seu temps de treball a promoure accions per ajudar, protegir i millorar associacions i organitzacions del tercer sector en el desenvolupament de la seva activitat.

COMPROMÍS AMB LES CAUSES SOCIALS

Com que Fotoraporto és una plataforma gratuïta, es pot publicar qualsevol causa que no infringeixi cap dret fonamental. Si un usuari sospita que pot haver una violació dels drets fonamentals en les causes o en les fotografies, Fotoraporto té un sistema habilitat que permet als usuaris notificar a Fotoraporto la seva existència, i Fotoraporto analitzarà i procedirà a la seva eliminació en cas de violació dels principis sobre els quals es basa Fotoraporto.

 

POLÍTIQUES

Fotoraporto es compromet amb el canvi, i per aquest motiu creiem que això ha de passar primer des de la pròpia organització.

 A continuació indiquem les diferents polítiques que Fotoraporto aplica en diferents entorns, tant interns com externs de l’empresa.

COMPROMÍS AMB SOCIS

Tots els socis de Fotoraporto es comprometen a seguir fidelment una actitud i comportament que defensin plenament els drets de les persones, col·lectius, fauna, flora i defensa del medi ambient.

També es comprometen a garantir el compliment de les següents polítiques per defensar valors fonamentals que promoguin un món més just, equitatiu i lliure.

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS

Fotoraporto es compromet a complir fidelment les lleis vigents de la Unió Europea per defensar els drets i obligacions dels treballadors, tant en matèria d’ocupació, salaris i entorn laboral, garantint sempre els drets de les persones i grups.

POLÍTICA DE RECURSOS

Fotoraporto es compromet a treballar sempre respectant el medi ambient. Això vol dir que Fotoraporto implementarà les accions necessàries per utilitzar recursos energètics nets i sostenibles per minimitzar la seva petjada en el medi ambient, que requereix un compromís mediambiental amb els seus proveïdors de subministraments i implementa accions de gestió de residus.

POLÍTICA DE PROVEÏDORS I PROVEÏDORS

Fotoraporto sempre exigirà als seus proveïdors que compleixin bones pràctiques relacionades amb els drets dels treballadors, la protecció del medi ambient i l’atenció especial als col·lectius desfavorits, sempre encoratjant la contractació d’aquells proveïdors que mostrin un compromís ètic amb la societat i el món i vetarà a qui realitzi o permeti activitats que violin la llei o estiguin en contra de valors fonamentals o relacionades amb activitats d’ètica dubtosa.

POLÍTICA DE TRANSPARÈNCIA

Fotoraporto es compromet a ser transparent quant a la seva activitat, comptabilitat, ingressos i governança. Fotoraporto proporcionarà informació sobre aquests aspectes sempre que es sol.liciti i te habilitat els canals necessaris per sol·licitar aquesta informació. Sempre que les lleis vigents no siguin violades ni sigui estrictament confidencial.

POLÍTICA DE PLATAFORMA COL·LABORATIVA

En tot cas, Fotoraporto sempre respondrà a les sol·licituds dels usuaris sobre millores, opinions, pràctiques o polítiques, habilitant un canal de comunicació obert entre Fotoraporto i els seus usuaris.

Declarada a Barcelona, ​​setembre de 2016

Persones compromeses

Persones compromeses